Informatie

Gonga komt maandelijks bij-een in Rijen (Noord-brabant) bij ‘t Boerke.

Lokatie
‘t Boerke
Hoofdstraat 72
5121 JG  RIJEN


Leden

Gonga heeft op dit moment circa 30 leden, dit is een groep van amateurs en professionals. Ze geven elkaar coaching, feedback en veel gezelligheid. Voordelen van een Gonga lidmaatschap zijn:

  • een enthousiaste groep goochelaars.
  • mix van beginnende en ervaren goochelaars.
  • open sfeer, demonstraties maar ook met uitleg.
  • automatisch lid van de NMU, zodat er kan worden deelgenomen aan officiële wedstrijden en je krijgt toegang tot de NMU website.

Jeugdleden

Gonga geeft graag ondersteuning aan goochelaars tussen de 16 en 18 jaar, maar er is geen echte jeugdafdeling. Om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden voor enthousiaste jonge leden is het wel mogelijk om:

  • maandelijkse clubavonden bezoeken van Gonga.
  • coaching krijgen van ervaren goochelaars van Gonga.
  • lid te worden van de NMU via Gonga zodat ze wel mee kunnen doen aan wedstrijden en toegang krijgen tot de NMU website.
  • Gonga Star Lectures bijwonen, tegen betaling.

Bestuur

Neem contact op met het bestuur >>

Voorzitter
Patrick Sengers

Penningmeester
Richard Dreijer

Secretaris
Marc Korthout

Algemeen bestuurslid
Gerard du Buf